Przeglądaj po kategorii

Kategorie

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.konsolowo.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.konsolowo.pl jest prowadzony przez firmę:

Lucjan Wodzisławski Infinity

ul. Teligi 24 30-835 Kraków

Nip. 6792774759

Regon 122645739

3. Adres do korespondencji: 

Konsolowo.pl

ul. Teligi 24

30-835 Kraków

4. Zakup w sklepie internetowym www.Konsolowo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Lucjan Wodzisławski Infnity zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Firma Lucjan Wodzisławski Infinity zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.Konsolowo.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Firma Lucjan Wodzislawski Infinity wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy oraz podać NIP.

9. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową. Ponadto zakupiony towar można odebrać w sklepie stacjonarnym przy ul. Teligi 24 w Krakowie.

10. O kolejnych etapach realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany mailowo.

III. Polityka prywatności RODO.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem danych osobowych jest firma Lucjan Wodzisławski Infinity z siedzibą  w Krakowie, ul. Teligi 24, 30-835 Kraków, sklep@konsolowo.pl zwany dalej "Konsolowo.pl".

2. Aby móc zarządzać treścią publikowaną na stronie, usprawniać kontakt i rozumieć potrzeby naszych obecnych oraz potencjalnych klientów odwiedzających nasze strony, dostęp do części informacji wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania. Podczas rejestracji konta Użytkownika lub przy okazji kontaktów biznesowych, kiedy w sposób bezpośredni i świadomy otrzymywaliśmy Twoje dane osobowe (np. przekazanie nam wizytówki, mail z zapytaniem, zgoda ustna), zapisujemy przekazane dane w naszej bazie kontaktów, zwanej dalej CRM. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje właśnie kwestie zbierania informacji podczas kontaktów handlowych i dostępu do strony firmowej.

3. Akceptacja tej Polityki Prywatności w momencie zakładania konta na stronie internetowej www.konsolowo.pl stanowi umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników zapisywanych w systemie CRM (zwanych dalej Użytkownikami). Konsolowo.pl uznaje że zgoda na przetwarzanie danych udzielona jest na czas nieokreślony.

4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji i logowania się do Konsolowo.pl, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

5. Dane osobowe Użytkowników www.konsolowo.pl przetwarzane są przez Konsolowo.pl w celu ulepszenia swoich usług, zaprezentowania możliwie najlepszej oferty, zawierania transakcji internetowych.

6. Konsolowo.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi Użytkownika i marketingu. Operator nie podejmuje względem Użytkownika na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

7. Aby zapewnić sprawne działanie CRM, po skorzystaniu z tego systemu przez Użytkownika, Konsolowo.pl do lepszej identyfikacji Użytkownika wykorzystuje powszechnie stosowany mechanizm oparty o tzw. „cookies”.

8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”, w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednak taka zmiana może spowodować niepoprawne działanie Konsolowo.pl w tym nie umożliwiają przeglądania treści dostępnych tylko dla zalogowanych Użytkowników. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Konsolowo.pl może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego i zbierania informacji o nowych preferencjach Użytkownika pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone w serwisie internetowym.

10. Pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika. Użytkownik nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

11. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Konsolowo.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

13. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z serwisów internetowych Konsolowo.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z serwisów internetowych Konsolowo.pl.

16. Konsolowo.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Konsolowo.pl nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w regulaminie.

17. Na potrzeby przygotowywanych przez siebie raportów, Konsolowo.pl ma prawo wykorzystania informacji Użytkownika wyłącznie w sposób zagregowany nie pozwalający na identyfikację Użytkownika.
Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej

18. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, Konsolowo.pl prosi o kontakt pod adresem e-mailowym sklep@konsolowo.pl